Werkwijze

Eerste contact

Via het 06 28 600 581, info@praktijk-imke.nl of het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Heeft u interesse, dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

Naar het contactformulier

 

Intakegesprek

Bij voorkeur voer ik het intakegesprek met beide ouders (zonder uw kind). Tijdens dit gesprek ga ik in op het door u ingevulde intakeformulier en kijken we samen naar wat precies de hulpvraag wordt. Ik zal verder toelichten wat de mogelijkheden van kindercoaching zijn en hoe ik specifiek te werk ga.

Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan zal ik u doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening.

Traject

Bij het eerste consult bent u en uw kind beide aanwezig. Ik werk met uw kind door middel van coaching,
therapeutisch tekenen en speelse opdrachten.

In de tweede sessie tref ik u alleen aan om terug te koppelen wat uw kind mij heeft laten zien in de sessie. Ik geef in grote lijnen de opzet van de vervolgsessies weer en stem de thuisopdrachten met u af indien wij samen besluiten om verder te gaan.

In de vervolgsessies werk ik met uw kind aan de hulpvraag.

Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Spel
  • Therapeutisch tekenen
  • Aromatherapie
  • Kindermassage
  • (Aardings)oefeningen
  • Oplossingsgerichte gesprekken
  • Volhoofdenboek
  • Energetisch werken

Evaluatiegesprek

Gewoonlijk wordt aan het eind van de coachingsperiode samen met het kind teruggekeken op de ontdek-, leer- en groeimomenten. Na afloop van de coachingsessies volgt een eindevaluatie met u en uw kind. Meestal zal het kind en ouders aangeven wat ze hebben ontdekt en geef ik aan wat ik heb waargenomen.

Deel deze pagina