Mijn naam is Imke Hendriks. Tijdens en na mijn middelbare schoolperiode ben ik enthousiast geworden over het werken in het onderwijs. Daarom ben ik destijds de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) gaan volgen.
Sinds 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs, zowel in het regulier als speciaal basisonderwijs en als NT-2 docent op een ISK school (internationale schakelklas). Als leerkracht heb ik kinderen zien stralen en groeien op het moment dat ze zich gezien voelden, aandacht kregen en leerstof gingen beheersen wat ze voorheen nog lastig vonden.

Momenteel geef ik les aan groep 1/2 in het basisonderwijs. Het is mijn passie om kinderen die een extra steuntje in de rug of meer specifieke begeleiding bij het leren nodig hebben, verder te brengen. Voor ieder kind is het immers belangrijk om met plezier naar school te gaan en om zoveel mogelijk in overeenstemming met zijn/haar mogelijkheden te kunnen leren. Vanuit deze passie ben ik gestart met de opleiding Master Special Educational Needs en heb ik deze in juni 2013 afgerond. Binnen deze opleiding heb ik geleerd hoe ik kinderen met specifieke hulpvraag kan ondersteunen. In juli 2017 heb ik mijn diploma voor kindercoaching behaald op de Regenboog Academy. Een logische vervolgstap was het starten van Praktijk Imke voor Remedial Teaching en Kindercoaching.

Ik ben geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Door de samenwerking met collega’s vanuit de LBRT en vanuit het onderwijs kan ik kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast volg ik regelmatig bij- of nascholingstrajecten. Hierdoor blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op mijn vakgebied, waardoor ik uw kind met de juiste vaardigheden en kennis kan blijven begeleiden.

 

Deel deze pagina