Werkwijze

Eerste contact

Via het telefoonnummer 06 28 600 581, per mail naar info@praktijk-imke.nl of via het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Heeft u interesse, dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

Naar het contactformulier

 

Intakegesprek

Bij voorkeur is het intakegesprek met beide ouders en het kind. We stellen ons aan elkaar voor. U vertelt samen met uw kind waar hij/zij graag bij geholpen wil worden. Ik stel ook vragen aan jullie want ik wil graag weten hoe ik de juiste begeleiding kan bieden. Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van uw kind is het prettig als u voorafgaand aan dit gesprek gegevens van school (Leerlingvolgsysteem) en kopieën van verslagen van eventuele eerdere onderzoeken naar de praktijk stuurt. Indien er meer informatie nodig is, wordt dit nooit zonder uw toestemming met school en/of andere instanties overlegd. Als u na dit gesprek besluit uw kind hier Remedial Teaching te laten volgen, wordt een afspraak gemaakt voor de eerste sessie.

De eerste sessie

Tijdens de eerste sessie maak ik samen met uw kind een ‘JES’! (Jouw eigen schema). Eén van de onderdelen van ‘JES’ is dat de sterke en minder sterke kanten van uw kind in beeld worden gebracht. Dit wordt spelenderwijs gedaan door middel van het kwaliteitenspel. Wanneer ‘JES’ klaar is, neemt uw kind het schema mee naar huis zodat u weet hoe en waaraan we gaan werken. Als we allemaal een goed gevoel hebben over ‘JES’, zetten we daar onze naam en handtekening onder. Nu kunnen we aan de slag!

De begeleiding

Ik plan samen met u of uw kind een dag en een tijdstip. Soms komt uw kind dan één of twee keer in de week. Een bezoek duurt 45 minuten. In die tijd ga ik met uw kind allerlei oefeningen en activiteiten doen die aansluiten bij ‘JES’.

Van iedere begeleiding wordt een kort verslagje gemaakt over hoe het gegaan is. Indien gewenst worden deze verslagjes gedeeld met de leerkracht.

Als u mee wilt komen naar de praktijk, kunt u in een andere ruimte wachten of uw kind later weer komen ophalen.

Evaluatie ‘JES’!

Na een vooraf vastgestelde periode wordt de begeleiding geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats tijdens het laatste kwartier van de begeleiding van uw kind. We gaan dan samen kijken of ‘JES’ werkt, of dat misschien ik, u of uw kind wil dat de leerdoelen worden aangepast. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden. Maar in de meeste gevallen komt er een vervolg traject. Er wordt een verslag van dit gesprek gemaakt en ‘JES’ wordt aangepast. Indien u toestemming geeft, deel ik dit verslag met de leerkracht.

 

Deel deze pagina